vogel

Toepassing bloesemremedies voor mensen

Bloesemremedies vervangen geen reguliere geneeskunde. Maar kunnen deze goed ondersteunen.

Bij klachten eerst een arts raad plegen.

 

HET GEBRUIK VAN DE REMEDIES

Men neemt nu 4 tot 6 druppels van deze verdunning met het pipetje uit het doseerflesje en druppelt deze onder de tong. Het pipetje niet aanraken met de tong i.v.m. de houdbaarheid.
Het is belangrijk dat men de bloesem remedies een aantal verschillende keren per dag inneemt, b.v. 's morgens bij het opstaan, voor de maaltijden en 's avonds voor het slapen gaan. Iedere keer een klein beetje doet meer als eenmaal een grote slok.

Wanneer er een bewustzijnscrisis ontstaat, waarneembaar als verergering van de emotionele klachten kan men het beste 12 x daags 4 druppels innemen en zonodig om de 10 min.
Wanneer dit nog niet het gewenste resultaat geeft dan direct vanuit de stockflesjes gaan gebruiken. Bij gebruik vanuit het stockflesje min. 2 tot 4 x daags 2 druppels direct onder de tong.
In geval van nood is het ook mogelijk om er een eerste hulp remedie zoals de "TERRA" of de "First Aid Remedy" bij te gebruiken. De verdunning hiervan maakt men met 4 druppels in een doseerflesje.


• Een flesje is ca. 3 maanden houdbaar. Dat komt omdat er naast het bronwater nog ca. 20 druppels alcohol aan het mengsel worden toegevoegd. Dit dient ervoor om het bronwater wat langer houdbaar te maken. Dit kan geen kwaad voor uw gezondheid - de hoeveelheid alcohol is echt maar minimaal op het totale mengsel. Wilt u geen extra alcohol dan kunt u dat met uw bestelling aangeven.

 Ook is het mogelijk om geen alcohol maar vegetable glycerine te gebruiken als conserveringsmiddel.

Inhoud van een combinatieflesje is:

• bronwater

• een kleine hoeveelheid alcohol of vegetable glycerine(voor de conservering

• druppels pure bloesem remedie