Fes Q - Z

Quaking-Grass_Kopie -QUAKING GRASS - groot trilgras - Briza maxima (groen) groepsharmonie en samenwerking, samenvoegen van afzonderlijke ego's, flexibel in het werken met anderen, om persoonlijke conflicten in groepssituaties te overwinnen; helpt de enkeling om in grotere groepen of in sociale structuren te werken.

Queen-Anne27s-Lace_Kopie -QUEEN ANNE'S LACE - wilde peen - Daucus carota (wit)
pos: spiritueel inzicht en kunnen "zien"; integratie van psychische gaven met lagere energiecentra.
neg: Belemmering van het "zien", niet willen zien hoe het is; projectie en gebrek aan objectiviteit in het psychisch bewustzijn; verstoorde helderziendheid, vaak veroorzaakt door onevenwichtigheden in de lagere chakra's.

quince_Kopie -QUINCE - dwergkwee - Chaenomeles speciosa (rood) voor het ontwikkelen van de kracht van liefde, speciaal het vrouwelijke aspect; om het "geloof" te overwinnen dat ontvankelijkheid en liefde "minder sterk" of "minder stoer" zijn.

Rabbitbrush_Kopie -RABBITBRUSH - * - Chrysothamnus nauseosus (geel) alertheid, scherpe gewaarwording, een overzicht over alle details; het "grote geheel" zien; voor degenen die door de bomen het bos niet meer zien, die overweldigd worden door te veel details.

Red-Clover_Kopie -RED CLOVER - rode klaver - Trifolium pratense (rose/rood) gecentreerdheid en balans in emotioneel belaste groepssituaties, een tegengif voor paniek of hysterie; wanneer men te gemakkelijk beïnvloed wordt door paniek en andere groepsgedachten.

Rosemary_Kopie -ROSEMARY - rozemarijn - Rosmarinus officinalis (violet-blauw)
pos: Warme fysieke aanwezigheid; belichaming; levendige persoonlijkheid.
neg: Vergeetachtigheid, slecht geïncarneerd in het lichaam, gebrek aan warmte, slechte verbinding van de ziel-geest met het lichaam.

Sage_Kopie -SAGE - echte salie - Salvia officinalis (violet)
pos: De mogelijkheid om wijsheid uit levenservaringen te kunnen halen; het vernieuwen en overzien van het levensproces vanuit een hoger perspectief.
neg: De neiging om levenservaringen als noodlot te zien en als niet verdiend te beschouwen; het niet begrijpen van een hoger doel en hogere bedoeling van de gebeurtenissen in het leven.

Sagebrush_Kopie -SAGEBRUSH - artemisia - Artemisia tridentata (geel) eerlijk naar je hogere zelf zijn, laten gaan van wat niet essentieel of overbodig is, loslaten van valse zelfbeelden of verwachtingen over jezelf.

saguaro_Kopie -SAGUARO - reuzencactus - Cereus gigantus (wit/geel centrum) ontvankelijk voor ware geestelijke autoriteit; de mogelijkheid om van ouderen te leren; voor conflicten over autoritaire figuren, speciaal mannelijke krachtige figuren.

St-John27s-Wort_Kopie -SAINT JOHN'S WORT - sint janskruid - Hypericum perforatum (geel) vertrouwen in spirituele bescherming en begeleiding; helpt bij angstige of verstorende dromen, voor degenen die te open, mededeelzaam en te kwetsbaar zijn. De Saint John's Wort - opent zich naar de zon net in de tijd van de zomer zonnewende, of het midzomerfeest van Saint John (Sint Jan). Dit kruid bevat extreem licht-gevoelige elementen. Het is welbekend in zijn kruidkundige en homeopathische vormen als een belangrijk heelmiddel voor de huid. Saint John's Wort bloesem-remedie verschaft een begrenzing en bescherming, speciaal bij over-ontwikkelde psychische- of verstoorde droom toestanden. Het helpt om iemands uiterlijke licht in een innerlijk licht te veranderen.

Scarlet-Monkeyflower_Kopie -SCARLET MONKEYFLOWER - rode maskerbloem - Mimulus cardinalis (rood) moed om krachtige emoties te weerstaan en ze in balans te brengen, voor degenen die angst hebben voor en zich bedreigd voelen door diepe emoties; integratie van het emotionele schaduw-zelf; directe en duidelijke communicatie over diepe gevoelens.

Scotch-Broom_Kopie -SCOTCH BROOM - brem - Cytisus scoparius (geel) motivatie, volharding, accepteren van moeilijkheden als kansen voor groei en dienstverlening aan de wereld, overwinnen van pessimisme en wanhoop, speciaal met betrekking tot de verwachting van een negatieve wereld situatie.

self-heal_Kopie -SELF-HEAL - gewonde brunel - Prunella vulgaris (violet) zelfaanvaarding, zelfvertrouwen, vertrouwen in de innerlijke gezondheidscheppende krachten, versterking van het herstellingsvermogen. Self-Heal - een van de meest universeel weldoende remedies in onze verzameling, de naam van deze plant is zijn eigen bekrachtiging. Een lid van de munt-familie, de wilde Self-Heal (Brunel) of "Heal-All", heeft een lange geschiedenis van geneeskundig gebruik. Deze remedie helpt om een genezende houding naar buiten te brengen door innerlijke aanvaarding en zelfvertrouwen, zonder te letten op de moeilijkheden van iemands toestand.
Self-Heal werkt zeer goed in combinatie met andere remedies en andere therapeutische programma's.

Shasta-Daisy_Kopie -SHASTA DAISY - grootbloemige margriet - Chrysanthemum maximum (wit/geel centrum) brengt verschillende ideeën samen in één gezamenlijk geheel; voor degenen met een neiging tot verward zoeken, waarbij alles als losse onderdelen gezien wordt inplaats van als een geheel.

Shooting-Star_Kopie -SHOOTING STAR - twaalfgodenkruid - Dodecatheon hendersonii (violet/rose) zich thuis voelen op aarde en met anderen; het overwinnen van vervreemding voor hen die het gevoel hebben er niet bij te horen. Een juiste benaming. De neerwaarts gerichte meeldraden van deze bloem, gecombineerd met de opwaarts omgebogen bloembladen, geven de indruk van een snelle neerdaling uit de kosmos. Deze remedie helpt velen die zich vervreemd voelen tegenover het leven op aarde, mogelijk door een verstoorde geboorte, trauma of anderszins abrupte incarnatie op aarde.

Snapdragon_Kopie -SNAPDRAGON - leeuwebek - Antirrhinum majus (geel)
pos: Levendige, dynamische energie; een gezond libido; verbale communicatie die emotioneel in evenwicht is.
neg: Verbale agressie en vijandigheid; onderdrukte of verkeerd gerichte libido-energie; spanning bij de kaken.

star-thistle_Kopie -STAR THISTLE - zomer centaurea - Centaurea solstitialis (geel) om te kunnen delen en voor gulheid, van jezelf iets kunnen weggeven, een innerlijk gevoel van overvloed; tegen gierigheid en om de angst voor gebrek te overwinnen.

Star-Tulip_Kopie -STAR TULIP - katteoortje - Calochortus tolmiei (wit/paars) innerlijke gevoeligheid en ontvankelijkheid, innerlijk luisteren; om weerstand tegen het spirituele rijk te overwinnen, of weerstand tegen de zachtere, meer naar binnen gerichte kant van het Zelf. De Star Tulip is het schoolvoorbeeld voor gevoeligheid en ontvankelijkheid. Doordat ze de vrouwelijke pool van de ontwikkeling van de ziel benadrukt, helpt deze remedie een groter vermogen bij te brengen om ontvankelijk te zijn, voor het luisteren naar anderen, of naar de stem van het innerlijke Zelf.

Sticky-Monkeyflowers_Kopie -STICKY MONKEY FLOWER - kleverige maskerbloem - Mimulus aurantiacus (oranje) bewust zijn van seksuele kwesties, integratie van gevoelens van menselijke warmte, liefde en seksualiteit. Voor het overwinnen van de angst voor seksualiteit en intimiteiten.

Sunflower_Kopie -SUNFLOWER - zonnebloem - Helianthus annuus (geel) ontwikkelt individualiteit; voor het overwinnen van zowel egoïsme als onevenwichtige zelfverloochening. Voor het in evenwicht brengen van relaties met vader figuren en met het mannelijke principe in de ontwikkeling van de ziel.

Sweet-Pea_Kopie -SWEET PEA - pronkerwt - Lathyrus latifolus (rood/paars) sociale verantwoordelijkheid en sociale binding, voor het overwinnen van sociale vervreemding of conflicten; tegen angst voor sociale verplichtingen. Geeft een gevoel van een plaats te hebben op Aarde.

tansy_Kopie -TANSY - boerenkruid - voor het nemen van beslissende actie om zijn/haar doel te bereiken; voor het overwinnen van aarzelingen en trage besluiteloosheid.

Tiger-Lily_Kopie -TIGER LILY - tijgerlelie - Lillium humboldtii (oranje/bruine vlekken) samenwerking, hulp en onderlinge steun. Zet vijandigheid en agressie om in positieve actie voor het welzijn van anderen. Aan het werk gaan voor wereld-evolutie.

Trillium_Kopie -TRILLIUM - trillium - Trillium chloropetalum (rood/paars) onbaatzuchtigheid, werken voor het algemeen welzijn, het opofferen van persoonlijke verlangens, het overwinnen van hebzucht en machtswellust. Ze groeit onopvallend in de schaduw van de bossen, deze dieprode bloem schijnt zichzelf "opgeheven" of getransformeerd te hebben van de duisternis in het licht. Deze remedie is speciaal waardevol voor hen die zich gebonden of teruggehouden voelen door lagere instincten als hebzucht en machtswellust. Het laat de ziel een weg zien om deze impulsen op een hoger niveau van onbaatzuchtigheid en eerbied voor grootmoedige idealen te brengen.

Trumpet-Vine_Kopie -TRUMPET VINE - trompetbloem - Campsis tagliabuana (rood/oranje) vitaliteit, kleur en emotionele kracht in zelf-expressie, gezonde zelf-handhaving, om zwakheid en levenloosheid in uitdrukking te overwinnen, speciaal met spreken.

Violet_Kopie -VIOLET - viooltje - Viola odorata (violet/blauw) je gezonde relatie tot de groep kennen, openheid naar anderen; het overwinnen van schuchterheid en verlegenheid, speciaal in groepen. Het "nietige" viooltje verblijft in de koele, schaduwrijke, vochtige gebieden van de bosgrond en op de open plekken in het bos. Toch "verlangt" zij ernaar om opgemerkt te worden, als zij haar zoete geur schenkt aan de warmte van de zon en de lucht. Deze remedie kan degenen helpen die het nodig hebben een manier te vinden om zich te verbinden met de warmte van een grotere groep. Het is goed voor degenen die de neiging hebben zich terug te trekken, of zich terughoudend op te stellen in sociale situaties.

Yarrow_Kopie -YARROW - duizendblad - Achillea millefolium (wit) versterking van het innerlijke licht en de aura in verband met negativiteit en disharmonie, tegen overgevoeligheid en kwetsbaar voelen. De Yarrow traditioneel bekend als "Soldier's Wound Wort", (soldaten wondkruid) en "Knight's Milfoil", (ridders duizendblad). Yarrow betrekt zijn botanische naam van de Griek Achilles, wiens soldaten de plant mee naar het slagveld namen om hen te beschermen en voor de genezing van bloedende wonden. De Yarrow bloesem-remedie helpt degenen wiens "open" gevoeligheid een soort "bloeden" van levensenergie is en degenen die kwetsbaar zijn voor krachten uit de omgeving. Zoals de schijnend witte bloemkroon al suggereert, biedt Yarrow een mantel van spiritueel licht om te helpen "verzegelen" en beschermen.

YEsolution_Kopie -YARROW ENVIRONMENTAL SOLUTION - De vroegere Yarrow Special Formula is een combinatie van 3 soorten duizendblad (Yarrow - Achillea millefolium, witte, roze en de gouden duizendblad) met Keltisch zeezout, Arnica en Echinacea. Het is een algemeen versterkende remedie om de invloeden van schadelijke technologische en negatieve omgevingen van de moderne wereld aan te kunnen. De Yarrow Environmental Solution geeft een bescherming tegen de energetische uitwerking van straling en van andere schadelijke giftige stoffen uit de omgeving. Goed om te gebruiken voor en na blootstelling aan röntgen-stralen en X-rays, beeldschermen, vliegvelden, bij bijvoorbeeld bestraling t.b.v. kanker en bij vervuiling van de omgeving zoals bij geopatische belasting en sterke elektromagnetische velden. De Yarrow Environmental Solution helpt ook met het versterken van het immuunsysteem, speciaal voor personen die snel last hebben van allergieën en van chemisch producten en bij andere problemen met het immuunsysteem.

De remedie wordt rechtstreeks uit het voorraad flesje ingenomen, vier druppels per keer, vier keer per dag. Een andere manier is, om zestien druppels van de stock in een glas water te doen, daarna te roeren en dit mengsel gedurende de dag met kleine slokjes in te nemen. Je kunt er een spray van maken of er een bad mee nemen. De frequentie van deze doseringen moet verhoogd worden tijdens en onmiddellijk na blootstelling aan straling.

Yellow-Star-Tulip_KopieYELLOW STAR TULIP - gele mormonentulp - Calochortus monophyllus (geel)
pos: Gevoelig medeleven, af kunnen stemmen op de gevoelens en ervaringen van anderen; het kunnen spreken en genezen door gevoelige afstemming op anderen.
neg: Ongevoelig voor het lijden van anderen; het niet bewust zijn van de gevolgen van eigen handelingen.

Yerba-Santa_Kopie -YERBA SANTA - kruiskruid - Eriodictyon californicum (violet) verademing bij emotionele spanning, spiritueel inzicht in emoties, voor emotionele beklemming, speciaal in de borst. Helpt bij het uiten van menselijke emoties, speciaal pijn en droefheid.

Zinnia_Kopie -ZINNIA - zinnia - Zinnia elegans (rood) gelach, blijheid, verlichting en bevrijding van spanning; een kinderlijke speelse houding ten opzichte van het leven; het innerlijke kind accepteren, voor mensen die te serieus zijn, bij saaiheid.