Bach M - W

mimulus -Mimulus (Mimulus guttatus) Maskerbloem. Moed. Bekende angsten uit het alledaagse leven (voor water, het donker, dieren, ziekte, pijn, alleen zijn, voor andere mensen…). Voor nerveuze en schuchtere mensen.

mustard -Mustard (Sinapis arvensis) Herik. Gemoedsrust, plezier. Tegen depressie die ontstaat zonder duidelijke reden en van-uit een onbekende oorzaak. Zwaarmoedigheid, diep verdriet, melancholie. Voor mensen die voelen dat ze lijden onder de steeds terugkerende kwelling van een noodlottig gesternte.

oak -Oak (Quercus robur) Eik. Evenwichtige kracht, je beper-kingen accepteren. Voor sterke, betrouwbare, geduldige, verantwoordelijke mensen die grote lasten dragen zonder te klagen, die doorzetten ondanks tegenslag en die nooit de hoop opgeven.

olive -Olive (Olea europaea) Olijf. Grote energie en vitaliteit. Voor mensen die lijden aan complete uitputting, die hun energie-reserves hebben uitgeput zodat ze geen kracht meer hebben. Te gebruiken na langere ziekte, of nadat je langere tijd te veel gewerkt of veel gepiekerd hebt.

pine -Pine (Pinus sylvestris ) Den. Zelf acceptatie. Voor zelfverwijt, schuldgevoelens, zelfkritiek en zelfveroordeling. Voor degenen die zichzelf niet kunnen accepteren.

redchestnut -Red Chestnut (Aesculus carnea) Rode Kastanje. Vertrouwen in het leven. Voor mensen die zich snel ongerust maken over andere mensen. Van tevoren problemen verwachten en je het ergste voorstellen, jouw onrust projecteren.

rockrose -Rock Rose (Helianthemum nummularium) Zonneroos. Moed en innerlijke vrede bij grote uitdagingen. Voor noodgevallen, plotselinge ziekte of ongelukken. Voor diepe angst, dreiging, paniek, hysterie. Wanneer je geen hoop meer hebt of wanneer het slechte en negatieve erg dichtbij komt.

rockwater -Rock Water ( ) Bronwater. Ontvankelijkheid, soepelheid. Wanneer je erg streng bent, jezelf onderdrukt en een starre houding hebt naar het leven. Voor de idealisten die de obsessie niet kunnen zien die hen domineert.

scleranthus -Scleranthus Scleranthus annuus) Hardbloem. Besluit-vaardigheid, innerlijke vast-beradenheid. Voor mensen die geen beslissing kunnen nemen, die niet kunnen kiezen tussen twee zaken. Veranderlijk zijn en besluiteloos, aarzelend, wispelturig; neigen tot onbetrouwbaarheid.

starofbethlehem -Star of Bethlehem (Ornithogalum umbellatum) Vogelmelk. Verzachtend, innerlijke vrede. Shock, verdriet, leed. Voor degenen die troost en steun nodig hebben. Helpt om de gevolgen van een shock uit het verleden of het heden te neutraliseren, zelfs van de shock van de geboorte.

sweetchestnut -Sweet Chestnut (Castanea sativa) Tamme Kastanje. Vertrouwen, moed. Voor heel groot lijden en wanhoop, wanneer je tot aan de grenzen van je uithoudingsvermogen bent gegaan. Het ervaren van “de donkere nacht van de ziel”. Leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden.

vervain -Vervain (Verbena officinalis) IJzerhard. Tolerantie, gematigd-heid. Voor degenen die ent-housiast, bazig, twistziek, sturend, hartstochtelijk, fanatiek zijn. Ze veranderen hun vaststaande meningen zelden en staan erop dat anderen zich aan hen aanpassen.

vine -Vine (Vitis vinifera) Wijnstok. Onbaatzuchtige dienstbaarheid. Voor mensen die zeker zijn van zichzelf en die de neiging hebben om hun autoriteit te gebruiken om macht te verwerven over anderen en hen te domineren. Ze kunnen arrogant, ambitieus en tiranniek zijn.

walnut -Walnut (Juglans regia) Walnoot. Vrij zijn van beperkende in-vloeden. Voor degenen die bescherming nodig hebben tegen invloeden van buitenaf, wanneer het fundament van hun leven onvast is geworden tijdens een grote verandering in hun leven. Helpt om met het oude te breken.

waterviolet -Water Violet (Hottonia palustris) Waterviolier. Delen. Voor degenen die graag alleen zijn. Ze zijn afstandelijk, soms trots, rustig en teruggetrokken. Ze vermijden discussies, zijn onafhankelijk, zelfbeschouwend, afkerig van sociale contacten.

whitechestnut -White Chestnut (Aesculus hippocastanum) Paardekastanje. Een kalme en heldere geest, kalmte. Voor een gedachte-patroon wat zich steeds herhaalt en de geest niet met rust laat. Een constante innerlijke dialoog, zorgen en geklets, mentale verstopping.

wildoat -Wild Oat (Bromus ramosus) Ruwe dravik. Het doel in je leven weten. Voor verwarring en besluiteloosheid over de richting in je leven. Onzeker zijn over je carrière, onduidelijke of niet vervulde ambitie.

wildrose -Wild Rose ( Rosa canina) Hondsroos. Voor berusting, apathie, overgave. Geen inspanning kunnen leveren, fatalisme, gebrek aan interesse, geen vitaliteit. Een gevoel van eentonigheid. Voortslepende ziektes.

williow -Willow (Salix vitellina ) Wilg. Vergeving, aanvaarding. Voor degenen die lijden door elke kleine tegenslag en daarop reageren met bitterheid en wrok. Anderen de schuld geven en het gevoel hebben dat het leven niet eerlijk is.