Bach A - L

agrimony - Agrimony (Agrimonia eupatoria) Agrimonie. Vrede, rust. Naar buiten toe joviaal, vrolijk en zonder klagen, maar verbergt onrust en zorgen achter een zorgeloos masker.

aspen -Aspen (Populus tremula) Esp. Vertrouwen om het onbekende aan te gaan. Voor angsten van onbekende oorsprong. Vage, irrationele, onverklaarbare en plotselinge onrust, angst om te gaan slapen en angst voor dromen.

beech -Beech (Fagus sylvatica) Beuk. Tolerantie, liefdevol accepteren van het leven. Voor degenen die kritisch, ontevreden, lichtgeraakt zijn. Altijd de onvolkomenheid, de negatieve kant van dingen zien.

centaury -Centaury (Centaurium erytherae) Duizendguldenkruid. De innerlijke kracht om “nee” te zeggen als het nodig is. Voor degenen die timide, rustig, aardig, vriendelijk, vormelijk zijn en erop uit zijn om te behagen. Een zwakke wil, onderdanig en gemakkelijk te domineren.

cerato -Cerato (Ceratostigma willmottiana) Loodkruid. Het vertrouwen om te geloven in je eigen intuïtie en waarheid. Bij een zwakke wil, niet opkomen voor je overtuigingen. Twijfel aan je eigen mogelijkheden, altijd raad vragen aan anderen.

cherryplum -Cherry Plum(Prunus cerasifera) Kerspruim. Kalmte, evenwicht, controle over jezelf. Tegen wanhoop, angst voor controleverlies, zenuwinzinking, dwangmatige en destructieve neigingen.

chestnutbud -Chestnut Bud (Aesculus hippocas) Knop v.d. Paarde-kastanje. Leren van je ervaring-en. Als je niet leert van je er-varingen en steeds opnieuw de-zelfde fouten blijft maken. Slech-te observatie van het leven.

chicory -Chicory (Chicorium intybus) Cichorei. Zorg en liefde voor al het leven uitdrukken, edelmoe-digheid. Liefde uitdrukken door bezitterig, veeleisend en hulp-behoevend te zijn. Teveel op jezelf gericht zijn en aandacht vragen door negatief gedrag.

clematis -Clematis (Clematis vitalba) Bosrank. Aanwezig zijn, per-soonlijkheid. Voor mensen die dagdromen, niet aanwezig zijn, slaperig zijn, niet opletten, in beslag genomen worden door gedachten en fantasieën. Voor degenen die geen interesse hebben in het heden.

crabapple -Crab Apple (Malus sylvestris) Appel. Schoonmaak, een gevoel van zuiverheid. Voor degenen die zich niet schoon, besmet, verontreinigd voelen en geobse-deerd zijn door onvolkomenheid.

elm -Elm (Ulmus procera) Veldiep. De kracht en overtuiging om je taken af te maken. Voor mensen die zeer bekwaam zijn maar die overweldigd worden door verant-woordelijkheden. Je niet in staat voelen om alles wat je nog moet doen onder ogen te zien.

firstaid -First Aid Remedy - Eerste hulp combinatie – De combinatie bestaat uit de volgende bloesems: Clematis – Star of Bethlehem – Rock Rose – Impatiens – Cherry Plum en de Lotus (deze versterkt en integreert de werking van de andere remedies en geeft een stabiele spirituele verbinding). Het is een uitstekende eerste hulp combinatie, die je kunt gebruiken in iedere situatie. Te gebruiken bij grote spanning, tegen-werking, problemen, stress en moeilijkheden. Het helpt je om kalm en bij jezelf te blijven en laat je het hoofd koel houden wanneer je gecon-fronteerd wordt met moeilijkheden. Het kan ook preventief genomen worden, wanneer je al van te voren weet dat je iets moeilijks te wachten staat en je de angst hebt dat je de situatie niet onder controle hebt. (Van examens, verdriet, schrik, ongelukken tot iedere ongebruikelijke situatie.)

gentian -Gentian (Gentiana amarella) Gentiaan. Vertrouwen, door-zettingsvermogen. Voor de-genen die snel ontmoedigd zijn, depressief worden en moede-loos. Bij twijfels en gebrek aan vertrouwen, melancholie, scepticisme en teleurstelling.

gorse -Gorse (Ulex europaeus) Gaspeldoorn. Hoop en optimisme. Tegen wanhoop, hopeloosheid, chronische depressie, berusting en ontmoediging.

heather -Heather (Calluna vulgaris) Struikheide. Innerlijke rust. Voor mensen die overbezorgd zijn over hun eigen leven en hun problemen en die daarbij zeer spraakzaam zijn. Ze bespreken hun zaken dwangmatig met iedereen en kunnen er niet tegen om alleen te zijn.

holly -Holly (Ilex aquifolium) Hulst. Liefde voelen, een open hart hebben, vertrouwen dat er voor ieder genoeg is in het universum. Voor alle sterk negatieve gemoedstoestanden: kwaadheid, jaloersheid, verbittering, afgunst, woede, achterdocht, wraakgevoelens, haat, gewelddadigheid, een slecht humeur, ergernis, egoïsme.

honeysuckle -Honeysuckle (Lonicera caprifolium) Kamperfoelie. Betrokkenheid bij het heden. Bij nostalgie, heimwee, emo-tioneel gehecht zijn aan het ver-leden. Voor mensen die teren op hun herinneringen, die willen ontsnappen aan het heden door een geromantiseerde kijk op het verleden.

hornbeam -Hornbeam (Carpinus betula) Haagbeuk. Kracht, betrokken zijn bij de taken in je leven. Bij een tijdelijke staat van mentale / fysieke vermoeidheid. Wanneer een gebrek aan energie de oor-zaak is van een verlies aan interesse, vermoeidheid en het onvermogen om je dagelijkse taken onder ogen te zien.

impatiens -Impatiens (Impatiens glandulifera) Reuzenbalsemien. Geduld, acceptatie. Voor degenen die ongeduldig, lichtgeraakt, impulsief en onbezonnen zijn. Ze vinden het moeilijk om met de stroom van de tijd mee te gaan en lopen vooruit op de gebeurtenissen.

larch -Larch (Larix decidua) Lariks. Zelfvertrouwen, creativiteit. Gebrek aan vertrouwen, ver-wachten te zullen falen. Voor degenen die aarzelen en uitstellen, die gemakkelijk bezwijken en zich minder-waardig voelen.