Alaska Edelsteen remedies A - C

 

Aquarmarine1 -AQUAMARINE-

Werkzaamop: vijfde en zesde chakra; mentale lichaam

indicatie: malende gedachten, heethoofdig, overgestimuleerd door gedachten en met het overgaan naar een meditatieve bewustzijn toestand, niet eschikbaar zijn voor anderen omdat je in beslag genomen wordt door mentale activiteiten.

Geneeskrachtige eigenschappen:
verwijdert blokkades in de vijfde en zesde chakra, die zich uiten als een teveel aan energie in het hoofd en in de keel, brengt kalmte, koele helderheid in een overactief mentaal lichaam, vergroot de mogelijkheid om een neutrale, serene bewustzijntoestand te bereiken, creeert een mentale oase van koele, heldere ontvankelijkheid.

 

Aventurine -AVENTURINE

Kleur: groen
Werkzaam op : derde, vierde, vijfde en zevende chakra

Indicatie: te weinig uithoudings vermogen en standvastigheid, wiilen opgeven bij hindernissen zoals de eigen beperkte overtuigingen, angstig voor het onbekende; bang om risico's te nemen bij het zetten van de volgende stap op het levenspad.

geneeskrachtige eigenschappen:
versterkt de centrale verticale as die ons tijdends groei-ervaringen stabiliseert; voorziet in een energetische ondersteunende stucuur die on met gratie, uithoudingsvermogen en volharding in en door nieuwe ervaringen laat gaan; goed voor spirituele voortrekkers en pioniers.

 

Azurite -AZURITE -

Kleur;Donkerblauw
Werkzaam; op vijfde chakra; spirituele lichaam

Indicatie;
niet gegronde communicatie, het hoofd gebruiken om te communiceren in plaats van het lichaam; moeite hebben om met anderen te communiceren; zwoegen om woorden eruit te krijgen; fysiek uitgeput raken bij het spreken, lesgeven of bij het doorgeveb van informatie vanuit niet fysieke bronnen.

Geneeskrachtige eigenschappen;
Maakt de verbinding sterker tussen de vrouwelijke aardkarachten en de vijfde chakra; helpt je te communiceren zonder je fysieke vitaliteit ui te putten; helpt je te spreken met oprechtheid, zachtheid en evenwicht.

 

Black-Tourmaline -BLACK TOURMALIN E

Kleur ; zwart
Werkzaam op ; eerste chakra; alle fijnere  lichamen

Indicatie;
jetlag; je vervuild en overweldigd voelen door energieen van anderen of energieen uit de omgeving; overgevoelig voor televisie, computer,fluorescerende lampen en andere bronnen van milieuvervuiling; de behoefte om te ontgiften op  het fysieke, emotonele of mentale niveau, maar niet weten hoe dit op een evenwichte manier te doen.


Geneeskrachtige eigenschappen;
Vervangt oude, ongewenste energieen die in het lichaam vast gehouden worden, door frisse, schone, neutrale energie; een precisie gereedschap voor het loslaten van vervuilde energieen uit het denken, de emoties en vooral uit het fysieke lichaam.

 

Bloodstone -BLOODSTONE

Kleur: groen met rode vlekjes
Wekzaam op : eerste, tweede, derde en vierde chakra; alle fijnere lichamen.

Indicatie: fysieke en emoionele stilstand en verstopping, slechte doorstroming van de fysieke en emotionele energie in de onderste chakra's en lagere organen van het lichaam; je negatief gedragen;pre-menstruele (PMS) symptomen; het ontbreken van gevoeligheid en sympathie voor anderen.

Geneeskrachtige eigenschappen:
Versterkt je verbinding met de aarde; stuurt een sterkere stroom van voedende-aarde energie naar e etse en tweede chakra's; brengt een nieuw evenwicht in deze energiecetra na een trauma of wanneer je overstuur ben geweest

 

Brazilain-Quartz -BRAZILIAN AMETHYST -

Kleur; paars
Werkzaam op: alle cakra's; etherische en spirituele lichaam

Indicatie;
je te zeer indentificeren met de grove, materiele aspecten van het leven; niet verbonden zijn met met het spirituele; een zwakkeverbinding met je hogere zelf.

Geneeskrachtige eigenschappen;
Zet energie om van lagere naar hogere frequentie ; geeft evenwicht tussen de geetelijke en fysieke wereld; tilt je energie uit boven een overdreven materialisme; brengt de hoogste aspecten van je spiritualiteit in de fysiek vorm


Brazilain-Quartz -BRAZILIAN CLEAR QUARTZ

Kleur; Helder
Werkzaam op; alle chakra's en fijnere lichamen

Indicatie;
Eenzwakke verbinding met de aarde; vervuilde of niet harmonieuze energieen in de aarde;geen contact voelen met een of meerdere aspecten van jezelf(fysiek); emotioneel. mentaal,spiritueel, net of zij in verschillende tijdzones opereren.

geneeskrachtige eigenschappen;
De remedie van zuiverend wit licht; stimuleerd genezing op alle niveau's; geeft nieuwe energie aan de aura; de fijnere lichamen en het fysiek lichaam  en synchroniseert deze met de natuurljke trilling van de aarde.


Carnelian -CARNELIAN

Kleur; geel /oranje
Werkzaam op; derde chakra; etherisch lichaam

Indicatie;
Opgebrand zijn, vermoeidheid, weinig energie tijdens de dag; weinig persoonlijke indentiteit; geven om te krijgen; verslaafd zijn aan het helpen bij anderen; bevestiging en energie bij anderen zoeken in plaats van bij je zelf.

Geneeskrachtige eigenschappen; ordent de derde chakra opnieuw om levensenergie aan te trekken via de kanalen die al aanwezig zijn in het fysieke en energetisch lichaam; vergroot het vermogen van he etherisch lichaam om pranische energie op te nemen; geef energie aan en zuivert de nadirs, de fijnere energiebanen tussen het etherische lichaam en de meridianen.

 

Chrysocolla -CHRYSOCOLLA -

Kleur; blauw/groen
Werkzaam op: vierde chakra

Indicatie;

Niet verwerkte gevoelens can verdriet; een hart dat afgesloten is door het verlies in het verleden; het gevoel hebben dat je hart meot beschermen tegen aanvalen van anderen;er in geloven dat je wanneer je hart openstaat gekwetst of gewond zult worden.

Geneeskrachtige eigenschappen;
Verzacht, openten vergroot de innerlijke afmetingen van de hartchakra; laat de spanning en de bepansering los die te maken heeft met het geven en ontvangen van liefde; vergroot de veerkracht in het hart; de geest en het lichaam, zodat de liefde kan stromem; het hart als een veilige plaats ervaren.


Chrysoprase -CHRYSOPRASE
-

kleur; blauw/groen
Werkzaam op: eerste, tweede, derde en vierde chakra's; alle fijnere lichamen

Indicaties;
vervreemding, je niet thuis voelen op aarde;je niet op je gemak voelen; van anderen houden maar niet van de aarde; zwakke verbinding tussen de hartchakrs en de aarde

Geneeskrachtige eigenschappen:
Brengt de eigen hartchakra en de fijnere lichamen in harmonieuze eenheid met de hartchakra van de aarde; ontwikkelt de groene , aardse dimensie van het hartcentrum; laat ons de aarde aanvaarden als ns thuis.


Citrine -CITRINE

Kleur; geel
Werkzaam op; alle chakra;s; mentale lichaam

Indicatie;
Metaal zowel in de war als it evenwicht zijn; het ontbreken van mentale helderheid en concentratievermogem; een overheerseing van mentale krachten over andere aspecten van jezelf (de fysieke, emotionele en spirituele); moeite hebben om vast te stellen wat het beste voor je is; afgesloten zijn van hogere bronnen van wijsheid en innerlijk weten.

Geneeskrachtige eigenschappen;
Brengt het mentale lichaam in harmonie met het hogere spirituele wetten; vergroot je toegang tot de goddelijke waarheid en inteligentie; helpt om het op het universele mentale niveau bestaande te vertalen naar bruikbare informatie op het fysiek niveau; zorgt dat je beter geconcentreerd en gecentreerd bent; brengt het inuitive en het rationele met elkaar in evenwicht.


Covellite -COVELLITE -

Kleur; donkerblauw, paars,rood
Werkzaam op: vierde ne vijfde chalra; alle fijnere lichamen

Indicaties;
je onbeschermt en kwetsbaar voelen; te gemakkelijk gestimuleerd worden door de energieen van anderen, ongeacht hun intentie; je onzeker voelen over je grenzen en niet in staat zijn om je eigen ruimte te handhaven; je uitgedaagd voelen ddor de omgeveing.

Geneeskrachtige eigenschappen:
Geef kracht, helderheid en afbakening aan de aura; werkt als een beschermd filter dat je aanmoedigt te ontspannen; vooral in het gebied van de hartchakra; hierdoor kunnen liefde en steun uit de omgeving beter worden ontvangen.