Remedies

 Er zijn tegenwoordig vele bloesemremedies die na de ontdekking van dr Bach ontwikkeld zijn. Elk met hun eigen unieke eigenschappen en het vermogen elkaar te kunnen ondersteunen.

Het moment, de liefde en intentie, het gevoel, de afstemming, de stand van de steren kunnen bepalend zijn wanneer een bloem gebruikt kan gaan worden als remedie. De kwaliteiten en eigenschappen worden bepaald door de liefde en aandacht van de maker. Door het sterven van Dr. Bach bijvoorbeeld kunnen er dus geen "orginele" bachbloesem remedies meer bestaan. De bereidingswijze die toegepast wordt op de bloemen moet worden  gedaan op de manier zoals Dr. Bach deze heeft voor geschreven. Dan krijgt men bloesemremedies  met de kwaliteiten en eigenschappen van de maker.
De samenstelling van een remedie welke door liefde, intentie en het het juiste moment is gemaakt zal dan altijd anders zijn dan een remedie welke bijvoorbeeld in een fabriek wordt vervaardigd.
Bach remedies ( vervaardigd door Healing Herbs en Deva) zijn veilig betrouwbaar en" breed" toepasbaar.
De bloesemremdies welke tegenwoordig gemaakt worden zijn meer toepasbaar in deze nieuwe tijd, zijn "spitser" en pakken het ''probleem' directer aan. Waarbij wel het onderscheidt gemaakt moet worden tussen remedies die meer de strijd aan gaan met het item, en remedies die naar de bron gaan en je het inzicht hiervan geeft.

Bloesemremedies worden gebruikt om het probleem aan te pakken, het ontdekken van je zelf en ondersteunen van je persoonlijke ontwikkeling. Dit gaat perfect onder begeleiding van bloesemremedies.

Bloesemremedies zijn katalysoren en hebben de eigenschap “iets te kunnen veranderen of los te maken” zonder zelf te veranderen. Een bloesemremedie heeft een energetisch patroon uit het plantenrijk dat correspondeert met het daarbijhorende reactiepatroon op het fijnestoffelijke menselijke niveau.

Dit betekent dat verschillende remedies en hun eigenschappen als katalysator kunnen optreden als het overeenkomstig energieveld op het menselijk bewustzijn niveau is geblokkeerd. Bloesemremedies versnellen daar waar er traagheid is (Blokkade). Door de wet van resonantie zal de trillingsfrequentie zich aanpassen en harmonisch worden.

De emoties en/of gemoedstoestanden komen weer in balans, welke dan uiteindelijk een reactie gaat geven op het fysieke lichaam.

Lees meer...