Een verhaal over leven en de vertalingen van de herinneringssteen van Mikao Usui (1865 - 1926)

 

 

REiki-weg

Usui Makao werd geboren in de stad Taniai ( nu genaamd Miyama cho) op 15 augustus 1865 in Yamagata, district Gifu in Japan. Je kunt tegenwoordig in Miyamacho, de naam Van Usui Mikao zien op het Amataka altaar vlak waar eens zijn huis stond.

Mikao Usui had twee broers, Sanya en Kanji, zij hebben dit altaar in april 1923 als herinnering geschonken. Usui Mikao had ook een oudere zuster Tsuru genaamd. De naam van zijn vader was Uzaemon en zijn moeder kwam uit de Kawai familie.

Usui Mikao was geboren in een tijd met klasse systemen. Er was een hogere, waar hij toe behoorde en lagere klasse. Mensen uit de lagere klasse was het niet toegestaan om een achternaam te voeren.

Usui Mikao’s familie was Hatamo Samoerai. De Hatamo familie waren de persoonlijke lijfwachten van de Shogun en wel gerespecteerd. Tijdens de veranderingen in Japan rond 1860 waren er geen samoerai meer nodig.

Geschiedenis
De herinneringssteen vermeld dat de beroemde samoerai Tsunetune Chibu (1118-1201) Usui Mikao’s voorouder was. Kort geleden nog vermelde Hiroshi Doi dat dit niet waar was, maar Toshitane Chibu, een beroemde oorlogsheer uit het jaar 1500. In 1551 veroverde hij de stad Usui. Kort daarna namen alle familieleden de naam van deze stad aan. Of nu Tsunetune of Toshitane zijn voorouder was, beide waren ze van de Chubu clan, net als Usui Mikao.

 

 

De Chiba clan was een machtige en invloedrijke familie in Japan.

Hun familiewapen ook bekent als het Chiba wapen, word afgebeeld als een cirkel met een kleine cirkel in de top.

Deze grote cirkel symboliseert het universum en de kleine cirkel de " North Star "

De " North star "verplaatst zich nooit, terwijl het universum zich rond deze ster beweegt.

geschiedenis

Usui Mikao was een Tendai Boeddhist en studeerde volgens het jongste onderzoek jaren in het Tendai klooster. In het westen geloofde men dat hij christen was, maar dit heeft hij waarschijnlijk te danken aan Hawayo Takata die hem wilde beschermen tijdens de anti Japanse overtuigingen tijdens de 2 e wereldoorlog. Christendom was tijdens het leven van Mikao Usui namelijk niet toegestaan in Japan.

Martial Arts
Als gevolg van de training onder Suziki san, begon Mikao Usui op 12 jarige leeftijd een martial arts training, genaamd Aiki-Jitsu. Hij bestudeerde ook een vroege vorm van Daito-ryu en verkreeg Menkyo maiden ( de hoogste graad in bekwaamheid) in 1889.

Rond de eeuwwisseling was “hands-on” of Taete heel populair in Japan. Egushi Toshihiro was een vriend van Mikao Usui en studeerde samen in Japan in 1920. Hij was het, Egushi Toshihiro, die de Tenohiro Ryoji Kenkyu kai oprichtte.(handgeneeskundig onderzoekscentrum).
Mensen uit de klasse van Mikao Usui waren erg bedreven in de martial arts. Funakoshi Gichin, de oprichter van het karate, schreef eens dat hij naar een “moon vieuwing” feest ging toen hij jong was. Daar kwamen martial arts beoefenaars die over karate en gedichten spraken bijelkaar.

Er wordt gezegd dat Funakoshi, Kano Jigiro(Oprichter van het judo)en Ueshiba Morihei (oprichter van het Aikido) Mikao Usui kende. Mikao usui liet zijn bedrevenheid van gedichten zien door dat hij de 125 waka(gedichten) ook gebruikte in zijn trainingen.

Tijdens de Japanse “national isolation”, was er een grote belangstelling voor gedichten, vooral de Chinese werken hadden veel aftrek.

In een boek, geschreven in 1933 door een student van Mikao Usui, werd een techniek behandeld welke hatsuroke heette, de beoefenaar reciteerde gedichten in stilte om op die wijze “Het” te kunnen bereiken.

Mikao Usui sloot zich, volgens de studenten van Suzuku san, aan bij de Tendo priesters als Zaike. Dat betekende dat hij bij zijn familie kon blijven en niet in de tempel behoefde te zijn, zoals dat verwacht werd van een priester. Toen Mikao Usui een Zaike werd, wordt gezegd dat hij de naam Gyoho,Gyohan of Gyotse aannam. Ook vertelde men dat hij ook de Jumon technieken in zijn trainingen gebruikte, gebaseerd op Shinto en Tendai gebruiken.

Hij was 35 jaar oud tijdens de eeuwwisseling en al op 25 jarige leeftijd zeer bekwaam in de martial arts.

Familie
Mikao Usui trouwde met Suziki Sadako en hadden samen 2 kinderen, een jongen en een meisje met de namen Fuji en Toshiko.

Fuji(1908-1946) ging naar de Tokio universiteit om te studeren. Toshiko stierf jong op 22 jarige leeftijd in 1935.

De as van de gehele familie ligt begraven in de Saikoji tempel in Tokio.

Training
Er is geen exacte periode bekend waarin Mikao Usui lesgaf.

Een studente, Susuki, kende Mikao Usui al geruime tijd, zij was de nicht van zijn vrouw. Zij begon haar training bij hem in 1915 toen zij 20 jaar oud was tot aan zijn sterfdag in 1926.

Er wordt gezegd dat Suzuki en 11 andere studenten aantekeningen hebben van de meditaties, leringen, gedichten en voorschriften.

In een vertaald artikel uit 1928 schreef een student van Chujiro Hayashi dat het systeem al vele jaren geleden was ontdekt. Hierdoor kan je aannemen dat de leringen van Mikao Usui ver voor 1922 zijn begonnen.

Usuido en Usui Taete
Waar Mikao Usui les in gaf werd “Usui do “ genoemd, de weg van Usui. En wat hij toepaste op mensen werd Usui-Taete ( hands-on) genoemd.
Men neemt aan dat het doel van de leringen was om de leerlingen tot “verlichting” te leiden. Ondanks dat dit het doel was, was genezing een prachtig neveneffect.

Het verschil met andere opleidingen, waar ze “hands-on” gebruikte, was de toepassing en gebruik van Ryu(afstemming) om de studenten te herinneren aan de spirituele verbinding die zij hadden. Waarschijnlijk hebben alle studenten van Mikao Usui de Ryu ontvangen en de vijf leefregels geleerd. Er is tot 1917 geen verschil gemaakt tussen clienten en studenten. Na die tijd kwamen de mensen met verschillende reden bij hem, sommige voor genezing en andere voor de spirituele leer.

 
 
 
 
taete

Zodra de Usui Reiki Ryoho Gakkai werd opgericht werden er regels gemaakt.
De handposities werden vastgelegd en onderwezen aan diegene die problemen hadden om intuïtief te werken. Symbolen zijn ook aan de mantra’s toegevoegd om op specifieke energie te kunnen afstemmen. De invoering van de symbolen was nuttig voor die mensen die geen ervaring hadden met het spirituele werk of diegene die moeite hadden om met energie te werken. Of nu de mantras en meditatie of mantras met de symbolen werd gebruikt maakte geen verschil, beide werken ze met de zelfde energie.

Karuma Yamaen Hiei Zan
Volgens de herinneringssteen werd de lering van Mikao Usui, tijdens een meditatie, op een miraculeuze wijze aan hem gegeven.
Op een dag, beklom hij de Karuma Yama en na 21dagen meditatie zonder eten, voelde hij plotseling een grote reiki over zich komen en kwam tot verlichting en verkreeg Reiki Ryoho. Hij probeerde dit op zich zelf en familieleden en het effect was geweldig.

Mikao Usui’s 21 dagen durende meditatie op de Karuma Yama werd “Kushu shinren” genoemd volgens de vertaler van de steen, Hyakuten Inamoto.
Op september van het 12 e jaar ( 1923 A.D.) was er grote aardbeving en een grote vuurzee ontstond. Overal klonk het geschreeuw van de gewonden. Sensei voelde medelijden met hen en ging elke morgen de stad in om de gewonden te helpen. Hij genas en redde het leven van vele mensen. Dit is maar een klein gedeelte wat hij deed in deze noodsituatie.
Deze aardbeving is misschien wel de basis van het bekende “bedelaars verhaal” van Hawayo Takata. Er was een grote armoede in Japan tijdens de depressie. Na de aardbeving verhuisde hij en zijn trainingen naar Nakano ku, buiten Tokio , in 1925

Mikao Usui werd veel uitgenodigd om mensen te genezen en studenten onderricht te geven. Volgens de herinneringssteen had hij meer dan 2000 studenten en 21 van hen verkregen shinpiden ( masterschap) volgens Hiroshi Doi.
Sensei’s persoonlijkheid was zachtaardig en bescheiden en gedroeg zich nooit onbeschoft. Hij had een stevige lichaamsbouw en lachte altijd.
Om zijn respect en grote reputatie werd Mikao Usui vaak uitgenodigd door veel mensen uit verschillende districten. Sensei accepteerde deze uitnodigingen. Hij ging naar Kure en daarna naar Hiroshima en saga en uiteindelijk Fukuyama. Daar werd hij onverwachts ziek en stierf op 62 jarige leeftijd.

Het was 9 maart in het 15 e jaar van Taisho ( 1926 A.D.) Mikao Usui stierf aan een beroerte.

Dit een fantastische leer voor inzicht en discipline en opvoeding, deze staat gelijk aan de leer van de oude wijze en alwijze. De sensei noemde deze leer ‘ De geheime methode om geluk te verkrijgen en is een wonderlijk medicijn om alle ziekten te genezen.
Als hierin wordt lesgegeven, moet het voor ieder toegankelijk zijn, eenvoudig en niet verheven.