Usui Shiki Ryoho - reiki lineage

mikao
Mikao Usui
hayashi
Chujiro Hayashi
hawao
Hawajo Takata.
phyllis
Phyllis Lei Furomoto

Er is geen exacte geschiedenis over de oorsprong van het systeem van Reiki. Dat kan de reden zijn dat er een verscheidenheid van verhalen zijn over hetgeen wat er in het verleden heeft plaats gevonden. Deze informatie wordt afgeleid uit een aantal bronnen:

_ De herdenkingssteen van Mikao Usui - die op granietblok in 1927 door zijn studenten werd geschreven. Deze steen kan in Tokio worden bekeken en wordt nog steeds door vele reiki beoefenaars bezocht. De tekst is in oud Japans geschreven (pre-1945) En is vertaald door een Japanse monnik, Hyakuten Inamoto, genaamd.

- Japanse leraren zoals Hiroshi Doi (lid van Usui Reiki Ryoho Gakkai de traditionele Japanse Reiki vereniging).

- Hyakuten Inamoto (Japanse monnik en leraar Reiki).

-Japanse boeken door en over studenten van Mikao Usui.

-Hawayo Takata' s studenten 1865

In 1865 was Mikao Usui (1865-1926) geboren in een samurai familie de Chiba clan.
Mikao Usui was gehuwd met Sadako Suzuki (? - 1946) en hadden een zoon, Fuji (1908-1946) en een dochter, Toshiko (1913-1935).
Er is weinig bekent van het leven van Mikao Usui. Er wordt gezegd dat hij een bescheiden mens was met een spirituele natuur die samen met de elementen van de natuur het reikisysteem heeft ontwikkeld.

1922
In 1922 beklom Mikao Usui MT. Kurama en beoefende een strenge training wat resulteerde in een dieper inzicht tijdens zijn spirituele opleiding. In het verleden was het vrij gewoon in Japan voor mensen om een dergelijke strenge trainingen op bergen te beoefenen.
Het begin van Usui Reiki Ryoho Gakkai was begonnen door Mikao Usui in Tokyo. Het werd opgezet voor marine officieren en andere mensen. Daarna werden een aantal onderwijscentra opgezet in het land.

Dr. Chujiro Hayashi, een teruggetrokken marineofficier en chirurg, begon zijn studies als Reiki master bij Mikao Usui in 1925. Men denkt dat hij een handboek heeft geschreven van de handposities van reiki voor Mikao Usui, om studenten te steunen die minder energiek en bekwaam waren met betrekking tot hun intuïtieve capaciteiten .

1926
Mikao Usui stierf aan hersenbloeding in Fukuyama. De Usui Reiki Ryoho Gakkai beweerde dat er in het westen minstens 11 studenten waren die Shinpiden bestuderden (Mastertitel genoemd in het westen) toen hij stierf. Toshihiro Eguchi (1873-1946) en Kaiji Tomita, studenten van Mikao Usui, waren zeer goede leraren en werden beide auteurs van boeken over healing.

1927-1933
Chujiro Hayashi praktizeerde onder toezicht van Usui Reiki Ryoho Gakkai tot 1933, toen hij zijn eigen centrum opende. De Usui Reiki Ryoho Gakkai bleef onderwijscentrums leiden.

1933-1938
Chujiro Hayashi (1880-1940) begon de eerste en daadwerkelijke commerciële healing- centrum, waar de mensen voor het healen mochten komen en be oefenaars van reiki hen zou behandelen. Twee beoefenaars voor één persoon.

Chujiro Hayashi schreef dat hij tot 1938, 13 Reiki Masters had onderwezen. Vanaf 1936-1938 bestudeerde Hawayo Takata, een Amerikaans geboren Japanse vrouw, Reiki bij hem en werd één van deze Reiki masters. Andere studenten van van hem waren Chiyoko Yamaguchi (1920/212003) en Chujiro Hayashi’ s vrouw, Chie (niet meer het leven).

Chujiro Hayashi’ s onderwijs gebeurde in de laatste periode van Mikao Usui’’s leven. Door Chujiro Hayashi’s invloed op het systeem werd reiki ook technischer en meer klinisch. Dit was toe te schrijven aan zijn medische achtergrond. Mikao Usui zelf was geen arts.

1938-1980
Hawayo Takata (1900-1980) nam het systeem van Reiki terug naar Hawaï, en zette de eerste niet Japanse Reiki kliniek op. Het schijnt dat wat zij technisch onderwees overeenkomstig was aan de technieken van haar leraar. Zowel zij als Chujiro Hayashi onderwezen niet het chakra systeem. In plaats daarvan, zegt haar dagboek dat zij de Hara methode kende. en hier les in gaf.

Chujiro Hayashi stierf in 1940 . Zijn vrouw bleef lesgeven in zijn plaats.

Van het midden van de jaren '70 tot haar dood in 1980, Heeft Hawayo Takata in totaal, 22 reikimasters opgeleid in systeem van Reiki zoals zij dit kende.

1980-vandaag
Nadat Hawayo Takata stierf begonnen haar studenten hun eigen praktijken op te zetten en groepen Reiki en verenigingen tot stand te brengen. Het debat begon over wat het ware systeem van Reiki was. Een groep genoemd de Alliantie Reiki standaardiseerde het Westelijke systeem en onderwees wat zij Usui Shiki Ryoho noemde. Hawayo Takata’ s kleindochter was hun leider en de term Grandmaster werd gebruikt door deze organisatie. Deze functie was nooit gebruikt in Japan als in het westen bij het systeem van Reiki.

Barbara Weber Ray, een andere Reiki Master van Hawayo Takata, begon met haar eigen systeem dat zij The Radiance Techniek noemde en claimde dat zij de enige ware technieken gebruikte. Deze manier van lesgeven is waarschijnlijk beïnvloed door haar New Age periode.

Sommige studenten van Hawayo Takata, zoals Iris Ishikuro en haar student Arthur Robertson, gebruikte New Age overtuigingen in het reiki systeem gedurende de jaren1980. Het toevoegen van andere technieken kwam steeds meer voor in het Reiki systeem. Dit betekende dat de individuele inzichten zich gingen vermengen met het traditionele systeem. Zelfs werd er verteld en onderwezen dat reiki uit Tibet of Atlantis kwam. Sommige beoefenaars begonnen channeling en informatie van geesten en gidsen toe te voegen aan het reikisysteem.

In de jaren '90, bracht het onderzoek van het Reiki systeem feitelijke informatie. Deze kwamen uit bronnen, zoals de herdenkingssteen, boeken geschreven Mikao Usui’ s studenten en andere media b.v. De traditionele technieken verteld door Japanse beoefenaars. Er is weinig informatie beschikbaar bij Usui Reiki Ryoho Gakkai. De overgrote meerderheid van Reiki, welke vandaag in Japan wordt onderwezen, is gekomen uit de moderne vormen van het westerse Reikisysteem.