memorial1
memorial2
memorial3

Reiho Choso Usui Sensei Kudoko No Hi
Gedenkteken van de verdiensten van Usui Sensei, de stichter van Reiho (Reiki Ryoho)
Ushida Juzaburo

De Herdenkingssteen van USUI MIKAO

Dit is een vertaling van de herdenkngssteen van Usui Mikao, door de
Japanse leraar Reiki en Boeddhistische monnik Hayakuten Inamoto.
De herdenkingssteen werd opgericht door Usui Reiki Ryoho Gakkai in
Japan 1 jaar na de dood van Usui mikao

Dit is bereikt vanuit jezelf, nadat de vruchten zijn geplukt na een gedisciplineerde studie en opleiding, dit heet 'toku', deze kan dan worden aangeboden aan anderen. Het verspreiden en het volgen van het pad van onderwijs en verlossing heet ' Koh '. Alleen met hoge verdiensten en grote deugden kan men een leraar zijn. Intelligente en briljante mannen uit het verleden of de oprichters van een nieuwe leer en religieuze sekten waren zo. Iemand als Sensei Usui kan onder hen worden gerekend. Sensei's nieuwe opgerichte methode is gebaseerd op Reiki van het heelal voor de geest en lichaam. Iedereen heeft gehoord van zijn reputatie en overal zijn mensen druk bezig met zijn leer en behandelingen.

Sensei, algemeen bekend onder de naam 'Mikao', met zijn tweede naam 'Gyohan', komt uit Taniai-mura (dorp) Yamagata-gun (graafschap), Gifu-ken (prefectuur). Hij is gekomen uit Chiba Tsunetane. Zijn vader heette Taneuji, en was gewoonlijk Uzaemon. Zijn moeder kwam van de Kawai familie.

Sensei werd geboren op 15 augustus van het eerste jaar van Keio (1865 AD). Vanaf zijn jeugd overtrof hij iedereen met hard werken en ijver. Hij bezocht Europa en Amerika, en studeerde in China. Ondanks zijn wil om te slagen in het leven, kreeg hij grote moeilijkheden. Echter, in tijden van tegenspoed gaf hij nooit op.

Op een dag beklom hij de Kurama-Yama en na 21 dagen van mediteren zonder eten, voelde hij plotseling een grote Reiki over zijn hoofd hierdoor kreeg hij verlichting dit noemde hij Reiki Ryoho. Vervolgens probeerde hij dit op zichzelf en experimenteerde met zijn familieleden. De werkzaamheid was geweldig . Sensei dacht dat het veel beter zou gaan als hij dit op grote schaal aan het grote publiek zou aanbieden, zodat iedereen er voordeel van zou hebben dan alleen zijn familieleden. In april van het 11e jaar van de Taisho (1922 AD) vestigde hij zich in Harajuku, Aoyama, Tokyo voor het opzetten van de Gakkai om les te geven en om Reiki behandelingen te praktiseren. Zelfs buiten het gebouw stond het vol met schoenen van de bezoekers die van ver waren gekomen.

I
n september van het 12e jaar (1923 AD) was er een grote aardbeving en er brak een grote brand uit. Overal was er geluid van pijn van de gewonden. Sensei, kreeg het gevoel van medelijden, hij ging elke ochtend de stad in, en redde en genas ontelbare. Dit is slechts een globale schets van zijn activiteiten tijdens de noodsituatie.

Later, toen de 'dojo' te klein werd, is er een in februari van het 14e jaar (1925 AD februari van het 14e jaar (1925 AD) het nieuwe voorstedelijke huis gebouwd op Nakano volgens divinatie. Door zijn gerespecteerd en verreikende reputatie nodigde veel mensen, uit de lokale districten, hem uit. Sensei, aanvaarde de uitnodigingen, Zo ging hij naar Kure en vervolgens naar Hiroshima en Saga, en bereikte Fukuyama. Onverwacht werd hij ziek en overleed daar. Het was 9 maart van het 15e jaar van de Taisho (1926 AD), zijn leeftijd was 62 jaar.

Zijn echtgenote heette Suzuki en haar meisjesnaam was Sadako. Een jongen en een meisje werd geboren. De Sensei's persoonlijkheid was zachtaardig en bescheiden en hij heeft zich nooit schandelijk gedragen. Zijn lichaamsbouw was groot en stevig. Hij droeg altijd een tevreden glimlach. Hij was moedig, tolerant en zeer voorzichtig bij het uitvoeren van zijn taak. Hij werd door de natuur veelzijdig en las veel boeken. Hij las veel geschiedenis boeken, medische boeken, boeddhistische geschriften, christelijke geschriften en werd goed vertrouwd met psychologie, Taoïsme, zelfs met de kunst van divinatie, bezwering, en fysionomie. Vermoedelijk is de achtergrond van de Sensei in de kunsten en wetenschappen voedsel geweest voor zijn groei en discipline, en het was heel duidelijk dat deze groei en discipline de sleutel was tot het ontstaan van Reiho (Reiki Ryoho).


memorial4
 Bij Reiho wordt niet alleen bijzondere aandacht gegeven aan het genezen van ziekten, maar ook aan het welzijn in het leven. Het gezond maken van lichaam en geest met het gebruik van het aangeboren genezende vermogen. Voordat het onderwijs begint , moet de “Ikun van de Meiji keizer worden gelezen en de vijf voorschriften worden chanted dit in de ochtend en avond.

Ten eerste , Vandaag geen woede, ten tweede , Maak je geen zorgen ,ten derde, Wees dankbaar, ten vierde , werk met toewijding, ten vijfde. Maak je dienstbaar voor anderen.

Dit is een geweldig leer voor de groei en de discipline die gelijk is aan de grote leer van de oude wijzen en de Alwijze. Sensei noemt deze leer de 'Geheime methode om geluk uit te nodigen. Een wonderlijke geneeskunde, welke alle ziekten geneest.

Bovendien, als het gaat om onderwijs, moet het eenvoudig en makkelijk toegankelijk zijn. Niets is verheven. Een ander gegeven is dat tijdens de stille meditatie met Gassho en het reciteren van de vijf voorschriften, ochtend’s en s’avonds, de zuivere en gezonde geest kan groeien. Dit is de manier dat iedereen eenvoudig Reiho kan verkrijgen.

De wereld is veranderd en een grote verandering in denken heeft plaatsgevonden. Gelukkig met de verspreiding van Reiho, zullen velen dit een aanvulling vinden op de weg van de wereld en de geest van de mensen. Hoe is het mogelijk om alleen het voordeel te zien van het genezen van chronische ziekten en langdurige klachten.


Iets meer dan 2000 mensen werden studenten van Sensei. De senior leerlingen wonen in Tokio. En verspreiden het werk van wijlen Sensei en de leer. Ondanks dat de sensei er niet meer is, moet Reiho nog steeds op grote schaal worden verspreid in de wereld. Ah, hoe groot is de Sensei dat hij beschikt over de leer welke hij aan de mensen geeft, nadat hij zelf is verlicht!

Zijn leerlingen zijn gekomen om een stenen gedenkteken te bouwen op een kerkhof van de Saihoji Tempel in Toyotama-gun, om de eer van zijn verdiensten onsterfelijk te maken en ik werd gevraagd dit op te schrijven. Ik bewonder de grootheid van de sensei en ik ben blij voor de zeer vriendelijke leraar / leerling relaties tussen de collega-studenten. Ik kon het verzoek niet weigeren, en schreef een samenvatting in de hoop dat de sensei bij de mensen in de toekomst met eerbied wordt herinnerd.

Februari, het 2de jaar van Showa ( 1927 A.D.)