Een complete reiki opleiding bestaat uit drie stappen.

- SHODEN ( reiki1 )
- OKUDEN ( reiki2 )
- SHINPIDEN ( mastergraad )

 


SHODEN(reiki1)

Voor diegeen die met zichzelf aan de slag wil gaan, behandelingen wil geven voor zichzelf en anderen doormiddel van handoplegging, maar ook wil omgaan met de reikienergie en de kennis hiervan.

De opleiding wordt in vier dagdelen gegeven. Elk dagdeel krijg je een inwijding, waardoor de energie steeds meer door je lichaam gaat stromen

Tijdens deze dagen worden de volgende items behandeld:
-             De handposities,
-             De 5 leefregels van Mikao Usui,
-             De geschiedenis van Reiki,
-             Aardingstechnieken,
-             Anderen leren behandelen in liggende en zittende positie,
-             Hoe jezelf te behandelen,
-             Datgene wat de cursist bezighoudt.

 

Tijdens de cursus krijg je een "gereedschapskistje" mee, door dit te gebruiken zal je steeds meer vertrouwd raken met het hoe en wat van het gebruik van de energie. Door jezelf en anderen regelmatig te behandelen

Na afloop van de cursus krijg je certificaat mee dat aantoont dat je de opleiding en de inwijdingen van het Mikao Usui systeem voor natuurlijk genezen eigen hebt gemaakt.
Na de cursus zijn er nog ontmoetingsavonden (deze worden vermeld op de website) om je ervaringen te delen met anderen.

Een Reiki1  opleiding kost € 160.00 

 

 OKUDEN (reiki2)

Je hebt minimaal 3 maanden of meer ervaring met reiki1 en wil meer doen met deze energie. Met Reiki 2 is het mogelijk om meer met jezelf aan de slag te gaan op diepere niveaus en het behandelen van personen en situaties op afstand. Het is nu mogelijk om items te behandelen van jezelf, waar je eerst niet bij kon komen. 

Deze opleiding bestaat uit 3 dagdelen. De eerste twee zijn voor de inwijding voor reiki2 en het leren toepassen  van de 3 symbolen die je nu kan gebruiken om de reikienergie te sturen. Het 3e dagdeel is om de ervaring te delen en eventuele vragen te beantwoorden.

Ook na deze cursus krijg je certificaat van deelname, waarin wordt aangetoond de inwijding te hebben gehad en het gebruik van de symbolen goed weet te beheersen.

Voor een reiki2 opleiding wordt een afspraak gemaakt. 

Een Reiki 2 opleiding kost € 545.00

 

meditatie