Klik op onderstaande link voor een uitleg , door Rene Onstenk, over het ontstaan van Reiki

http://www.zelfzijn.nl/cursus/video.php?video_id=139

 

 

Een interview gehouden in 2008 gehouden met Rene Onstenk en Ton Driessen, reikimasters vanaf het begin van reiki in Nederland.

ton-driessen-reiki

Ton Driessen

rene_Onstenk_reiki

Rene Onstenk

Rene Onstenk is al ruim twintig jaar reikimaster. Als hij zijn handen op je schouders legt, gaat een prettige warmte door het lichaam. Rust. Ontspanning. Op zeven plekken blijven de handen een tijd rusten. De ontspanning wordt intenser. Waar bijna onmerkbare verkrampingen verdwijnen, komt een zekere blijdschap op.
Dan blaast Rene krachtig op je kruin en je bent weer in de werkelijkheid. Was het tien minuten? Een uur?
Heerlijk uitgerust en opgefrist voel je je daarna. Door zoiets simpels als een aandachtsvolle aanraking. Reiki.

Geen zweverige flauwekul. Geen wonderen.

Wat hij of een andere reikigever nou precies doet is lastig uit te leggen. De universele energie laten stromen zeg de een. De ander vat de handplaatsingen samen als "niets".
Bewezen is er niets. Reiki zit in het alternatieve circuit. Een bewezen geneeswijze is het dan ook niet, maar als deugddoende, risicoloze ervaring zijn er veel mensen bij gebaat.
Reiki was in Nederland, nu bijna 25 jaar geleden, de eerste spirituele techniek uit het oosten die hier werd onderwezen. Yoga kenden we al vaag, maar dat werd vooral bedreven om het lichaam soepel te houden. Reiki was van een andere orde. Tot het moment dat het voor westerlingen beschikbaar werd gemaakt, leken handopleggers en paragnosten het alleenrecht te hebben op het herstelwerk van het menselijk energie systeem.

Goed dat het hele gebied, van energetisch werk in eigen handen kon worden genomen met Reiki vindt Rene.
Wie Reiki beoefent, kan zich zelf behandelen tegen stress, je weerstand verhogen en je rustiger voelen zonder afhankelijk te zijn van anderen.
Niet alleen bij stressgerelateerde klachten kan Reiki verlichting geven, ook herstel na een operatie of werking van reguliere medicijnen zou er beter door worden.
Het is niet duidelijk hoeveel mensen inmiddels Reiki beoefenen, omdat elke Reikimaster zelfstandig leerlingen mag inwijden in de techniek. Maar een schatting van 100.000 is vermoedelijk een realistische gok.

In vrijwel elke beroepsgroep zijn Reikibeoefenaars te vinden. Dat blijkt uit het feit dat het steeds vaker als ondersteunende activiteit wordt aangeboden in de meest uitopende werksferen. Remedial teachers en onderwijzers bijvoorbeeld gebruiken Reiki om leerlingen met faalangst of ADHD gerust te stellen en hun concentratie vermogen op te vijzelen.
Huisartsen en verpleegkundigen die Reiki I hebben, geven het aan patiënten met slaapproblemen of stressgerelateerde klachen, of verwijzen door naar een een Reikibeoefenaar in de buurt.
Beautysalons en sauna's bieden Reiki aan als ontspanningstechniek. Moeder en opa's geven Reiki aan het kind dat bang is voor Sinterklaas of een buil op liep.


Reiki wordt op drie niveaus onderwezen, wie Reiki I volgt, ontvangt na twee cursusdagen een inwijding waarmee de intentie wordt uitgesproken om de techniek op een integere manier te gebruiken. In principe kan daarna Reiki worden gegeven aan iedereen, gezonden, zieken, kinderen, dieren, volwassenen, inclusief de Reikibeoefenaar zelf.

Met Reiki 2 wordt een serie symbolen geïntroduceerd waarmee behandeling op afstand, dus zonder lichamelijk contact, mogelijk is

Wie daarna nog verder wil en bereid is het eigen leven te richten naar de principes van Reiki, kan leerling van een Reikimaster worden, om na een jaar intensieve studie zelf als Reikimaster ingewijd te worden.

Dat kost een gul bedrag, waar in het verleden wel eens heftig over werd geprotesteerd. Uit die protesten ontstonden andere Reikistromingen volgens een Reikimaster uit de Usui-school, de klassieke stroming die de techniek zo exact mogelijk overnam uit de lessen van de Japanse grondlegger Mikao Usui ( 1865 - 1926 ), via een van zijn tweeduizend leerlingen.

Ton Driessen, directeur van het Usui instituut Nederland, dat al 24 jaar Reiki-opleidingen verzorgt, merkt een verschuiving op in de motivatie van de Reikistudenten. De eerste groep leerlingen die Reiki wilde leren beoefenen, bestond voor een groot deel uit verpleegkundigen en therapeuten. Zij wilden Reiki toepassen om anderen te helpen. Daarna kwam een stroom nieuwe leerlingen op gang die Reiki wilde gebruiken ter ondersteuning van de eigen spirituele bewustwording, het waarnemen van energie, verdieping van het leven. Voor de eerste groep was dat effect vooral een onverwachte bijwerking van Reiki.

De zweem van oosterse mystiek lijkt op te trekken nu Reiki op veel plekken wordt aangeboden ter ondersteuning van alledaagse activiteiten. Verklaarbaar, want het is enerzijds een logisch antwoord op onze natuurlijke behoefte aan aanraking, die altijd in zekere zin genezend werkt. Maar het werkt op afstand net zo sterk. En planten en dieren gedijen er uitstekend op

Wie eenmaal met Reiki begint, gaat het toepassen, omdat het zo eenvoudig is merken Rene Onstenk en Ton Driessen geregeld. En daarmee is een oud inzicht terug in de hedendaagse realiteit, met aandacht en liefde lukt alles net even beter.

Interview AD 8 november 2008